НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Център за Професионално Обучение към „Институт Александър” ООД е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ през 2003 г. – лицензия № 200312075 за издаване на държавни дипломи за практикуването на професии. ​​

Ние сме център, специализиран в провеждането на обучения за придобиване на следните професионални квалификации и ключови компетентности:

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

Първа Степен Професионална Квалификация – I СПК, код 482030: Професия „Оператор на компютър”, Специалност „Текстообработване” Модули в учебната програма: Предприемачество, Икономика, Основи на текстообработването, Чужд език по професията, Бизнес кореспонденция, Компютърен машинопис, Програмни продукти, Основи на работата в интернет пространството, Работа с операционна система и други. ​​​

Продължителност: 300 учебни часа за 3 до 12 месеца ​

Цена: 660 лева

Трета Степен Професионална Квалификация (III СПК), код 482010:​ Професия „Икономист – информатик”, Специалност „Икономическа информатика” Модули в учебната програма: Предприемачество, Бизнес комуникация, Бизнес английски език, Маркетинг и мениджмънт, Счетоводство, Компютърно счетоводство, Икономика, Финанси на предприятието, Компютърна графика и дизайн, Информационни системи, Мрежови операционни системи, Интернет и електронна търговия и други.

Продължителност: 960 учебни часа за 9 до 18 месеца ​​​​

Цена: 1980 лева

На успешно преминалите пълната програма на обучение по теория и практика курсисти ЦПО към Институт Александър издава​​​​​​​ Държавно свидетелство за професионална квалификация – образец 3-54 на Министерството на Образованието и Науката. Свидетелството е признато в България и в страните-членки на Европейския съюз.

В зависимост от Вашите интереси предлагаме и програми за обучение на модули по част от горепосочените професии. Успешно завършилите курсисти получават ​Държавно удостоверение за професионална квалификация – образец 3-37 на Министерството на Образованието и Науката.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:​​​

1. МНОГОЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ: Английски език – нива от А1 до С2 по 100 учебни часа на ниво Испански език – нива от А1 до С1 по 100 учебни часа на ниво Немски език – нива от А1 до С1 по 100 учебни часа на ниво ​​​ Френски език – нива от А1 до С1 по 100 учебни часа на ниво​​ Гръцки език – нива от А1 до С1 по 100 учебни часа на ниво​​​ Италиански език – нива от А1 до С1 по 100 учебни часа на ниво​​​ Български език за чужденци – нива от А1 до В2 по 100 учебни часа на ниво

Продължителност от 2 до 6 месеца за 1 ниво. Такси за обучение: 590 лева на ниво за нива А1 и А2; 690 лева на ниво за нива В1 и В2; 790 лева на ниво за нива С1 и С2.​​​​​​​ Безплатен тест за определяне на нивото.

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ /ЦИФРОВИ УМЕНИЯ/:

Програмите за обучение по общи дигитални умения са в съответствие с европейската рамка за дигитална компетентност и са разпределени в следните 4 нива:

Базово ниво Хорариум: 55 учебни часа Продължителност: до 2 месеца Цена: 330 лева за стандартна група от минимум 6 курсисти

Средно ниво Хорариум: 45 учебни часа Продължителност: до 2 месеца Цена: 350 лева за стандартна група от минимум 6 курсисти

Напреднало ниво Хорариум: 45 учебни часа Продължителност: до 2 месеца Цена: 400 лева за стандартна група от минимум 6 курсисти

Високоспециализирано ниво Хорариум: 45 учебни часа Продължителност: до 2 месеца Цена: 450 лева за стандартна група от минимум 6 курсисти

Допълнителни разходи: Регистрационна такса – 40 лева.

Забележка: За обучения в малки групи от 2 до 5 курсисти и за индивидуални обучения общия хорариум и таксите за обученията се определят в зависимост от броя записани ученици в съотвеното ниво.

Завършилите успешно обучение по Многоезикова компетентност получават Сертификат за съответното ниво по Общата европейска езикова рамка (CEFR).

Завършилите успешно обучение по Дигитална (цифрова) компетентност получават Сертификат за придобито ниво на ключова компетентност 4 – Цифрова компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp.