БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ

От началото на 2024 година стартира проект за обучение по Ключова компетентност 4 „Цифрова компетентност” за базово и средно ниво съгласно  DigComp /Обща Европейска Рамка за Дигитални Умения/.

Всички заети лица на трудово или служебно правоотношение, самонаети лица, както и всички безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда” могат да се включат в курсове за приодобиване на цифрова компетентност за 2 нива последователно – базово и средно.

Обученията се финансират на 100%  по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и са безплатни за всички курсисти.

Alexander Language Schools под търговските наименования „Александър Бизнес Център – АВС” и „Езикови училища Александър” са в Списъка на одобрени Доставчици на обучения – https://training.az.government.bg/

Предлагаме обучения на територията на цялата страна в присъствена и дистанционна форма по Ваш избор.

Кандидатстването за ваучери е лесно и удобно – само по електронен път. Заявлението за ваучер e достъпно на интернет страницата на Агенция по заетостта – www.az.government.bg и чрез следния директен линк: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/

Възползвайте се от Европейската солидарност и финансираните на 100% обучения по Плана за възстановяване и устойчивост. Запишете се за курсове за базово и средно ниво и получете Сертификати за Цифрова компетентност, които ще ви послужат не само в България, но и във всички страни-членки на Европейския съюз.

Повече информация на тел.: 0896 85 65 90 или на: alexander@als.bg