Alexander Language Schools, ALS /ALEXANDER/ развива дейност на територията на цяла България. При организиране и реализиране на различни видове проекти, програми, схеми и обществени поръчки в регионален и национален мащаб провеждаме обучения на всякакви целеви групи и съсловия, включително на служители от различни публични администрации и обществени организации; корпоративни клиенти от различни професионални сфери; безработни, неактивни и заети лица; ученици и студенти и други.

В тази връзка и независимо от наличието или не на езиково училище ALEXANDER във вашето населено място ви предлагаме разнообразни възможности за сътрудничество при изпълнението на програми за езиково обучение по английски, немски, испански, френски, италиански, гръцки, руски, турски, български за чужденци, компютърна грамотност и други образователни услуги.

Ако вие сте:

  • Преподавател по чужд език или информационни технологии в държавно или частно училище или на частна практика;
  • Студент по филология, приложна лингвистика или други специалности с английски или друг чужд език;
  • Студент по информационни технологии, информатика или друга подобна специалност;
  • Собственик на частна школа за чужди езици и/или компютри;
  • Притежавате подходящо място /база/ за осъществяване на образователни услуги.
  • Имате намерение да изградите ваш собствен езиков център.

 

Попълнете контактната форма и ние с удоволствие ще се свържем с вас, за да ви предложим да бъдете наш преподавател и/или партньор.

Всички наши учители и партньори получават възможност да работят по атрактивни и доказани учебни системи, включват се в безплатни квалификационни и обучителни семинари, получават непрекъсната методическа подкрепа и други ползи и привилегии.

Допълнително при нас в ALEXANDER може да се явите на изпит по английски език за придобиване на преподавателска квалификация от Кеймбридж – Teaching Knowledge Test (TKT). Тестът за преподавателски познания (Тhe Teaching Knowledge Test – TKT) проверява уменията, които са ви необходими за успешно преподаване на английски език като чужд. Подходящ е за учители на различна възраст и с различни способности. Предлагат се различни модули на изпита.

Повече за тази преподавателска квалификация може да разберете тук:
https://www.britishcouncil.bg/exam/cambridge/which/tkt
и тук: https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/tkt/    За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.