Любими Сподели
Сподели
Page Link
Сподели

За курса

Ниво E class /upper-intermediate/
Английски за ученици от 8-9 до 11-12 клас

Форма на обучение – присъствена или дистанционна по избор.
Продължителност и общ брой часове за 1 учебна година (1 ниво) – 120 учебни часа.
График – 4 часа седмично /2 дни по 2 часа/.
Стартови дати – от 15 септември до 31 октомври и от 1 февруари до 15 март всяка
година. Възможни са и други стартови дати при поискване.
Цени за обучение в стандартни групи от 5 до 12 деца:

  • За град София: 1770 лева за плащане на вноски (6 по 295 лева) или 1682 лева
    за плащане наведнъж.
  • Други градове: 1260 лева за плащане на вноски (6 по 210 лева) или 1197 лева за
    плащане наведнъж.
  • Допълнителни разходи: Регистрационна такса – 40 лева; Комплект учебни
    материали – 125 лева.

Отстъпки до 25 %: Широк кръг от атрактивни отстъпки за успех, за следващо ниво,
за доведен приятел, за второ и трето дете от семейство, за притежатели на Златна
карта и много други бонуси и привилегии.
Посочените цени са без включен ДДС. Повече информация и записване на телефон:
0896 856591 или на имейл: alexander@als.bg

 

Ниво E class: On course 5 – учебни материали и учебно съдържание

Системата On course 5 е подходяща за ученици на възраст от 14 до 18 години. Тя е
преходен етап към курсовете за подготовка за придобиване на сертификатите на
Кеймбридж – FCE и CAE. Обучавайки се по нея, учениците успешно затвърждават
наученото до ниво средно напреднали, както и усвояват по-специфични конструкции
и лексика, които са в основата на учебното съдържание на подготвителните
сертификатни системи. Новозаписаните ученици полагат тест и провеждат
събеседване с преподавател.
Учебните материали включват учебник, работна тетрадка и тестове за определяне
на напредъка на учениците. Работната тетрадка е съставена от две части. Първата
включва упражнения към съответните уроци от учебника, а втората – десет
разнообразни писмени задачи за оформяне на официално писмо, аргументативно есе,
имейл, чрез който се дава съвет, официално писмо за изискване на информация и за
отказ на покана, писмо-жалба, статия, доклад и разказ.
Целите на обучението са да бъдат развити четирите основни умения: четене,
слушане, говорене и писане. Учебното съдържание е разпределено в десет модула,
като във всеки един се включват по четири урока. След всеки четвърти такъв има
упражнения за разговор и затвърждаване на изучената лексика и граматика. Те са

сходни със заданията в изпитния формат на Кеймбридж. Обучаемите разширяват
речниковия си запас, свързан с различни сфери на ежедневието като свободно време,
туристически дестинации, чувства и емоции, езици и комуникация, образование и
заетост, финансово състояние, масмедия и реклама, технологии, световни
злободневни теми, традиции и обичаи. Преговарят се и се затвърждават всички
граматични времена като обучаемите се научават правилно да ги употребяват в
разнообразни структури, както и да перифразират изречения. Усвояват начини  за
словообразуване, правилна употреба на редица предлози, както и много идиоматични
и колокативни изрази. В края на нивото учениците постигат необходимите знания и
умения, за да могат успешно да преминат към ефективна подготовка за придобиване
на сертификатите на Кеймбридж – FCE и CAE.
Обучението е в рамките на 120 учебни часа и покрива една учебна година.
Ваканциите съвпадат с тези в държавните училища. Заниманията са 2 пъти седмично
по 2 учебни часа. Групите са малки по състав, тъй като ние държим на индивидуалния
подход. За връзка с родителите, към комплекта учебни материали всеки ученик
получава тетрадка-бележник, в който преподавателят всеки час отбелязва отзиви за
представянето на ученика по време на урока, както и записва упражненията за домашна
работа.

https://www.grivas.gr/en/catalogue/coursebook-series/on-course-5/

Покажи още

Мнения на ученици и родители

Petar P.
Petar P.
1709224123
За нас беше удоволствие да работим заедно! Препоръчвам курсовете на Alexander Language Schools! :)
Abraham M.
Abraham M.
1536340892
Direct english is very good organisation!
Лидия В.
Лидия В.
1522767515
Radosveta K.
Radosveta K.
1495289988
js_loader