B-junior – “The Magic Ball”

 

     Системата “The Magic Ball” - B-junior е подходяща за ученици от трети до четвърти клас. Тя е продължение на “The Magic Ball” - А-junior и включва следния набор от учебни материали: учебник, работна тетрадка, тетрадка с тестове и CD с анимирани уроци и упражнения. Учебникът съдържа 10 раздела като във всеки са включени по пет урока. Учениците преговарят изучените в предходното ниво сегашно просто и сегашно продължително време, както и усвоените вече: множествено число на съществителните имена, притежателни и лични местоимения, конструкции със “some” и “any”, безлични конструкции “there is” и “there are”, модалният глагол „can“. Новият граматичен материал е заложен в последните 4 раздела на учебника и включва: минало просто време за правилните и неправилни глаголи, изразяване на бъдещи намерения с конструкцията “be going to “, модалният глагол “must”, както и образуване на въпросителни изречения с въпросителните думи- who, what, where, when и why. Учениците натрупват богат речников запас, който по обем е почти двоен на този, предлаган в масовото училище.

     Обучението е в рамките на 120 учебни часа и покрива една учебна година. Заниманията са два пъти седмично по два учебни часа. Групите са малки по състав, тъй като ние държим на индивидуалния подход. За връзка с родителите, към комплекта учебни материали всяко дете получава тетрадка-бележник, в който преподавателят всеки час отбелязва отзиви за това как детето се е представило по време на урока, както и записва упражненията за домашна работа.

© 2023 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.
Изпратете съобщение
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.