A-junior – “The Magic Ball”

 

     Системата “The Magic Ball” е подходяща за деца от втори до четвърти клас, които не са изучавали езика задълбочено извън масовото училище. Учебните материали включват: книжка Starter /с английската азбука, елементарни думи и първи най-прости конструкции/, учебник, работна тетрадка, тетрадка с тестове и CD с анимирани уроци и упражнения. Учебникът съдържа 10 раздела като във всеки са включени по пет урока. Децата изучават сегашно просто и сегашно продължително време. Това е предимство, тъй като в държавните училища тези времена са залегнали в учебния план на 3-ти и 4-ти клас. Освен това в системата “The Magic Ball” е заложено усвояването на множествено число на съществителните имена, притежателни и лични местоимения, конструкции със “some” и “any”, безлични конструкции “there is” и “there are”, модален глагол „can“ – все граматични единици, които се изучават в 3-ти 4-ти клас на държавните училища. Децата натрупват богат речников запас, който по обем е почти двоен на този, предлаган в масовото училище.

     Обучението е в рамките на 120 учебни часа и покрива една учебна година. Заниманията са два пъти седмично по два учебни часа. Групите са малки по състав, тъй като ние държим на индивидуалния подход. За връзка с родителите, към комплекта учебни материали всяко дете получава тетрадка-бележник, в който преподавателят всеки час отбелязва отзиви за това как детето се е представило по време на урока, както и записва упражненията за домашна работа.

© 2023 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.
Изпратете съобщение
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.