Pre-junior – “Play and Learn”

     Системата “Play and Learn” е подходяща за ученици от първи клас. През първия учебен срок се усвояват думи и изрази на слухово-визуален принцип, без писане и четене, тъй като децата все още не са се научили да пишат и четат на български език. През втория учебен срок, когато учениците вече са грамотни по родния си език, научават английската азбука, както и да изписват думите и изразите, които са усвоили слухово през първия учебен срок. По този начин, децата, преминавайки във втори клас в държавното училище, вече могат да четат и пишат и на английски език. Така, те са една стъпка пред връстниците си, тъй като по учебен план в държавните училища английската азбука, четене и писане се въвеждат във втори клас.

     Обучението е в рамките на 60 учебни часа и покрива една учебна година. Заниманията са два пъти седмично по един учебен час. Групите са малки по състав, тъй като ние държим на индивидуалния подход. За връзка с родителите, към комплекта учебни материали всяко дете получава тетрадка-бележник, в който преподавателят всеки час отбелязва отзиви за това как детето се е представило по време на урока, както и записва упражненията за домашна работа.

© 2023 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.
Изпратете съобщение
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.