Pre-junior – “Happy Hearts-1” и  “Happy Hearts-2”

 

     Системата “Happy Hearts-1” и “Happy Hearts-2” е подходяща за деца на 4-6-годишна възраст, които посещават предучилищна група в детска градина. Езикът се усвоява на слухово-визуален принцип, без писане и четене, тъй като децата все още не са постигнали тези умения на родния български език. На обучаемите се предоставят учебник и работна тетрадка с набор от материали за рисуване и оцветяване. В учебните часове новите думи се усвояват чрез песнички и се онагледяват чрез картинки. Учебната система предлага и театралния куклен герой – котаракът Кени, който „влиза“ в час и стимулира децата да разговарят с него, като им задава разнообразни въпроси, свързани с думите и изразите предадени от учителя. По този начин без усилия и стрес до края на учебната година децата усвояват и свободно могат да употребяват основни думи свързани с ежедневни поздрави, представяне, членове на семейството, цветове, числа, някои плодове и зеленчуци, празници като рожден ден, Коледа, Нова година, Ден на бащата, сетивни глаголи и такива за ежедневни дейности.

     Обучението е в рамките на 60 учебни часа и покрива една учебна година. Заниманията са два пъти седмично по един учебен час. Групите са малки по състав, тъй като ние държим на индивидуалния подход. За връзка с родителите, към комплекта учебни материали всяко дете получава тетрадка-бележник, в който преподавателят всеки час отбелязва отзиви за това как детето се е представило по време на урока, както и записва упражненията за домашна работа.

© 2023 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.
Изпратете съобщение
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.