E class /upper-intermediate/ - “On course 5”

 

     Системата "On course 5" е подходяща за ученици на възраст от 14 до 18 години. Тя е преходен етап към курсовете за подготовка за придобиване на сертификатите на Кеймбридж – FCE и CAE. Обучавайки се по нея, учениците успешно затвърждават наученото до ниво средно напреднали, както и усвояват по-специфични конструкции и лексика, които са в основата на учебното съдържание на подготвителните сертификатни системи. Новозаписаните ученици полагат тест и провеждат събеседване с преподавател.

     Учебните материали включват учебник, работна тетрадка и тестове за определяне на напредъка на учениците. Работната тетрадка е съставена от две части. Първата включва упражнения към съответните уроци от учебника, а втората – десет разнообразни писмени задачи за оформяне на официално писмо, аргументативно есе, имейл, чрез който се дава съвет, официално писмо за изискване на информация и за отказ на покана, писмо-жалба, статия, доклад и разказ.

     Целите на обучението са да бъдат развити четирите основни умения: четене, слушане, говорене и писане. Учебното съдържание е разпределено в десет модула, като във всеки един се включват по четири урока. След всеки четвърти такъв има упражнения за разговор и затвърждаване на изучената лексика и граматика. Те са сходни със заданията в изпитния формат на Кеймбридж. Обучаемите разширяват речниковия си запас, свързан с различни сфери на ежедневието като свободно време, туристически дестинации, чувства и емоции, езици и комуникация, образование и заетост, финансово състояние, масмедия и реклама, технологии, световни злободневни теми, традиции и обичаи. Преговарят се и се затвърждават всички граматични времена като обучаемите се научават правилно да ги употребяват в разнообразни структури, както и да перифразират изречения. Усвояват начини  за словообразуване, правилна употреба на редица предлози, както и много идиоматични и колокативни изрази. В края на нивото учениците постигат необходимите знания и умения, за да могат успешно да преминат към ефективна подготовка за придобиване на сертификатите на Кеймбридж – FCE и CAE.

     Обучението е в рамките на 120 учебни часа и покрива една учебна година. Ваканциите съвпадат с тези в държавните училища. Заниманията са 2 пъти седмично по 2 учебни часа. Групите са малки по състав, тъй като ние държим на индивидуалния подход. За връзка с родителите, към комплекта учебни материали всеки ученик получава тетрадка-бележник, в който преподавателят всеки час отбелязва отзиви за представянето на ученика по време на урока, както и записва упражненията за домашна работа.

© 2022 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.
Изпратете съобщение
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.