C senior /pre-intermediate/ - “Spot on 3”

 

      Системата “Spot on 3” е подходяща за ученици на възраст от 12 до 16 години. Продължение е на “Spot on 2”. Учебните материали включват: учебник, работна тетрадка, упражнителна тетрадка за писмени съчинения, тетрадка с тестове за определяне на напредъка и диск с анимирани уроци и допълнителни упражнения. Заниманията се осъществяват в дружелюбна и непринудена атмосфера от опитни преподаватели като по време на часовете се използват и мултимедийни продукти.

     Граматичният и лексикален материал е представен под формата на вълнуващи случки преживени от героите на учебника – Шарлот, Рави, Зак, Джеси и приятели. Те водят обучаемия на интересни места по света и го запознават с най-характерното свързано с тях. И още – детето получава възможност да се „разходи“ из Лондон и разгледа забележителностите му, да „посети“ уникалния лондонския зоопарк, да прочете за това, с какво хората се занимават в свободното си време, както и интересни истории от различни държави, може даже и да се „срещне“ с призрак, а пък с Шарлот „отива“ до Китай, докато благодарение на Зак изпитва вълнението да бъде астронавт.

     Учебният материал е разпределен в 9 раздела с по 4 или 5 урока. След всеки втори урок се работи с тетрадката за писмени съчинения. Курсистите се научават да оформят официално и неофициално писмо/или имейл/, разказ, блог, есе и статия /материал заложен в последните класове на гимназиите с разширено изучаване на език/.  В края на всеки два раздела се определя постигнатия напредък чрез тест от тетрадката с тестове. В уроците се затвърждават вече изучените в предходните нива сегашно просто, сегашно продължително, минало просто, минало продължително, бъдеще просто, бъдеще продължително, сегашно перфектно и сегашно перфектно продължително време. До края на учебната година учениците усвояват още минало перфектно, минало перфектно продължително и бъдеще перфектно време, сравнителни и модални конструкции, страдателен залог, условни изречения от трите типа, трансформиране на изречения от пряка в непряка реч и обратно, възклицателни конструкции, двойни съюзи, герундий, възвратни местоимения, инфинитив, въпроси с „нали“, прилагателни и наречия. Обучаемите умеят да разговарят на разнообразна тематика свързана с бъдещи житейски планове, здравословно хранене и начин на живот, грижа за животни, личностни и качествени характеристики, пътувания до различни места и тяхното описание, човешки взаимоотношения, изобретения, даже за живот в Космоса и призраци.

     Обучението е в рамките на 120 учебни часа и покрива една учебна година. Ваканциите съвпадат с тези в държавните училища. Заниманията са 2 пъти седмично по 2 учебни часа. Групите са малки по състав, тъй като ние държим на индивидуалния подход. За връзка с родителите, към комплекта учебни материали всеки ученик получава тетрадка-бележник, в който преподавателят всеки час отбелязва отзиви за представянето на ученика по време на урока, както и записва упражненията за домашна работа.

© 2022 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.
Изпратете съобщение
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.