В senior /elementary/ - “Spot on 2”

 

     Системата “Spot on 2” е подходяща за ученици на възраст от 11 до 15 години. Продължение е на “Spot on 1”. Учебните материали включват: учебник, работна тетрадка, упражнителна тетрадка за писмени съчинения, тетрадка с тестове за определяне на напредъка и диск с анимирани уроци и допълнителни упражнения. Заниманията се осъществяват в дружелюбна и непринудена атмосфера от опитни преподаватели като по време на часовете се използват и мултимедийни продукти.

     Граматичният и лексикален материал е представен под формата на вълнуващи случки преживени от героите на учебника – семейство Кинг, собственици на ресторант в крайбрежното селище Мисти бей, техните деца Луси и Шарлот, баба им – госпожа Добсън, приятелите Рави, Зак, Джеси, госпожа Грим, Белинда и господин Евънс, както и домашните любимци – кучето Скръф, котката-робот Кики и папагалът Попи.

     Учебният материал е разпределен в 9 раздела с по 4 урока. В края на всеки два раздела се работи с тетрадката за писмени съчинения, както и се определя постигнатия напредък чрез тест от тетрадката с тестове. В първите уроци се затвърждават вече изучените в предходното ниво – сегашно просто, сегашно продължително и минало просто време, както и употребата на определителен и неопределителен член с броими съществителни имена. До края на учебната година учениците научават още пет времена: минало продължително, бъдеще просто, бъдеще продължително, сегашно перфектно и сегашно перфектно продължително, както и умеят да образуват условни изречения от първи и втори тип, въпроси с „нали“, сравнителни конструкции. В нивото се преговарят вече изучените в А senior модални глаголи – can, may, must и се въвеждат новите – have to, should, ought to, както и употребата на инфинитив и количествени определители. Обучаемите умеят да разговарят за ежедневни дейности и професии, знаят как да си поръчат ястие в ресторант, могат да разказват за минали преживявания, болести, да описват морски обитатели, да изразяват мнението си по отношение на злободневни въпроси свързани със замърсяване и опазване на околната среда и насилие в училище.

     Обучението е в рамките на 120 учебни часа и покрива една учебна година. Ваканциите съвпадат с тези в държавните училища. Заниманията са 2 пъти седмично по 2 учебни часа. Групите са малки по състав, тъй като ние държим на индивидуалния подход. За връзка с родителите, към комплекта учебни материали всяко дете получава тетрадка-бележник, в който преподавателят всеки час отбелязва отзиви за това как ученикът се е представил по време на урока, както и записва упражненията за домашна работа.

© 2023 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.
Изпратете съобщение
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.