А senior /beginner/ - “Spot on 1”

 

     Системата “Spot on 1” е подходяща за ученици на възраст от 10 до 14 години. Учебните материали включват: учебник, работна тетрадка, упражнителна тетрадка за писмени съчинения, тетрадка с тестове за определяне на напредъка и диск с анимирани уроци и допълнителни упражнения. Заниманията се осъществяват в дружелюбна и непринудена атмосфера от опитни преподаватели като по време на учебните часове се използват и мултимедийни продукти.

     Граматичният и лексикален материал е представен под формата на вълнуващи случки преживени от героите на учебника – семейство Скот /с членове: баща - изследовател, майка – ветеринар и две деца – Зак и Джеси/, техните приятели: госпожа Грим, Шарлот, Рави, акробатът Антон с маймунката си Чарли и господин Форд, както и домашните любимци – кучето Скръф и котката-робот – Кики /всички живеещи в малко крайбрежно селище – Мисти бей/. Нивото започва с изучаване на: азбуката, числата, цветовете, дните от седмицата, месеците и сезоните.

     Учебният материал е разпределен в 9 раздела с по 4 или 5 урока. В края на всеки два раздела се работи с тетрадката за писмени съчинения, както и се определя постигнатия напредък чрез тест от тетрадката с тестове. В края на ниво А senior /Beginner/ учениците са овладели и могат успешно да прилагат трите основни граматични времена – сегашно просто, сегашно продължително и минало просто, могат да образуват притежание, да използват модалните глаголи – can, may, must, някои количествени определители и да образуват сравнителна и превъзходна степен на прилагателните. Децата умеят да представят себе си, владеят изрази свързани с пазаруване, разговор по телефона, разказ за пътуване и празненство, могат да говорят за своя любима телевизионна програма, за времето и любимия си сезон, както и да се съгласят или не с някого.

     Обучението е в рамките на 120 учебни часа и покрива една учебна година. Ваканциите съвпадат с тези в държавните училища. Заниманията са 2 пъти седмично по 2 учебни часа. Групите са малки по състав, тъй като ние държим на индивидуалния подход. За връзка с родителите, към комплекта учебни материали всяко дете получава тетрадка-бележник, в който преподавателят всеки час отбелязва отзиви за това как ученикът се е представил по време на урока, както и записва упражненията за домашна работа.

© 2022 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.
Изпратете съобщение
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.