Кариерно развитие

Уважаеми Колеги,

Обръщаме се към онези частни учители, собственици на малки частни школи, бъдещи учители (студенти по филология, лингвистика и други специалности с английски или друг чужд език), които биха желали да станат:

- хонорувани преподаватели и да провеждат обучения на наши курсисти (ученици и възрастни) или

- да бъдат наши партньори при организиране и изпълнение на различни задания, проекти и програми;

Всички наши учители и партньори ще получат възможност да работят по утвърдени учебни системи, ще могат да се включват в квалификационни и обучителни семинари, ще получават непрекъсната методическа подкрепа, ще бъдат подкрепяни да повишат или затвърдят квалификацията си и други.

Ако проявявате интерес или имате въпроси, моля попълнете изчерпателно контактната форма, а ние ще се свържем с Вас.

При нас в училища ALEXANDER може да се явите на изпит по английски език за придобиване на преподавателска квалификация от Кеймбридж - Teaching Knowledge Test (TKT).

Тестът за преподавателски познания (Тhe Teaching Knowledge Test -TKT) проверява уменията, които са ви необходими за успешно преподаване на английски език като чужд. Подходящ е за учители на различна възраст и с различни способности. Предлагат се различни модули на изпита.

За кого е предназначен изпитът?

TKT ви предлага международно-призната квалификация, която доказва способностите ви като преподавател по английски език. Изпитът е подходящ за вас, ако сте преподавател отскоро и искате да изградите своите увереност и умения; ако сте опитен учител и искате да специализирате в определена област или ако сега започвате да преподавате. 

TKT е също добра основа, ако искате да учите за допълнителна учителска квалификация като CELTA или Delta. 

Няма никакви образователни изисквания, за да се явите на теста. 

Какви модули се предлагат?

Можете да изберете да се явите на всеки един от модулите по-долу, самостоятелно или в комбинация: 

Основни модули 1-3:

  • TKT Module 1: Основи на чуждоезиковото обучение
  • TKT Module 2: Планирането при чуждоезиковото преподаване
  • TKT Module 3: Управление на класната стая

Специализирани модули:

  • TKT Езикови познания (KL)
  • TKT Интегриране на предметно съдържание в езиковото обучение (CLIL)
  • TKT Преподаване на деца (YL)

Научете как може да се регистрирате за изпита ТКТ тук в България на тел.: 02 963 55 33; 0896 856591.

1000 characters left
1000 characters left
1000 characters left
1000 characters left
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.
© 2023 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.