Prep centre logo1

Сертификати на Кеймбридж


Подготвителни курсове за сертификатите на Кеймбридж – (KET, PET, FCE, CAE, CPE). След успешно полагане на един от изпитите, получавате международно признат сертификат с безсрочна давност. Те са престижни и са неоспоримо доказателство за езиковите ви умения пред училища, университети и работодатели от цял свят.

 • FCE – Първи сертификат по английски език
 • CAE – Сертификат по английски език за напреднали
 • CPE – Сертификат по английски език за владеене на езика на най-високо ниво

Подготвителни курсове за Кеймбриджки сертификати FCE /първи – ниво В2/ и САЕ /втори – ниво С1/

Обучението се извършва по учебната система Upstream на издателство Express Publishing. Учебното съдържание включва по пет модула, всеки с по два раздела. Упражненията в уроците са съобразени с формата на изпита и включват:  изучаване на необходимата за съответното ниво лексика /включително специфични фразеологизми и идиоматични изрази, словообразуване/, граматични структури приложими в синтактични трансформации, разнообразни текстове и типични за частта „Reading“ от изпита упражнения към тях, упражнения за слушане характерни за четирите части от изпитния „Listening“, трениране на устно сравняване на картини, дискусия по зададена тема и  отговаряне на зададени въпроси, както и аргументиране /необходими за частта „Разговор“ от изпита/, оформление на различен тип писмени работи – писма /официални и неофициални/, доклади, предложения, статии, аргументативни есета, критични оценки /на книги, филми, продукти, услуги и обекти/, създаване на истории по зададено начало или край/.

В края на всеки модул има тест за самопроверка, чрез който се установява нивото на овладяване на изучения материал до момента.

След покриване на учебника, обучаемите правят симулативни тестове с формат, обем и времетраене като на реалните такива, а именно:

 1. За FCE:
 • Paper 1 – Reading and Use of English /Четене с разбиране и граматика/ - 8 части за 1 ч. и 15 мин.
 • Paper 2 – Writing /Писане/ - 2 части за 1 ч. и 20 мин.
 • Paper 3 – Listening /Слушане с разбиране/ - 4 части за около 40 мин.
 • Paper 4 – Speaking /Разговор/ - 4 части за около 15 мин.
 1. За САЕ:
 • Paper 1 – Reading and Use of English /Четене с разбиране и граматика/ - 8 части за 1 ч. и 30 мин.
 • Paper 2 – Writing /Писане/ - 2 части за 1 ч. и 30 мин.
 • Paper 3 – Listening /Слушане с разбиране/ - 4 части за около 40 мин.
 • Paper 4 – Speaking /Разговор/ - 4 части за около 15 мин.

 

Подготвителният курс завършва с успешно покриване на симулативен тест, след което курсистът се регистрира в  British Council и се явява на изпит за придобиване на FCE/CAE – сертификат. Регистрация за изпитите на Университета Кеймбридж може да се извърши и в съответното училище ALEXANDER, където се провежда подготовката. Подробна информация за конкретни дати, изпитни такси и срокове за записване ще получите на място.

 

© 2023 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.
Изпратете съобщение
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.