Ковид-19 Мерки за Безопасност

Уважаеми курсисти и посетители,

В отговор на предизвикателството Ковид-19, в училища ALEXANDER предприемаме следните превантивни мерки:

 1. Мерки за осигуряване на физическа дистанция в учебните зали:
 • Всички обучения се провеждат в групи с максимален състав до 10 човека.

Средната численост на обучаемите в група е 7 курсисти.

 • С оглед осигуряване на физическа дистанция между обучаемите лица настаняването им е следното:
 • в кабинети с подредба тип класни стаи курсистите са настанени самостоятелно (по един курсист на учебна маса).
 • В кабинети с подредба в О-образна или U-образна форма курсистите са настанени през място.
 • Занятията се провеждат при спазване на дистанция между преподавателя и курсистите.
 • По време на учебните занятия носенето на предпазна маска или шлем е по желание от страна на курсистите. Преподавателите задължително носят прозрачна маска или шлем.
 1. Мерки за осигуряване на физическа дистанция в учебните бази:
 • Началото на учебните занятия за различни групи и нива е през интервал от 20-30 минути с оглед предотвратяване едновременното струпване на повече лица в общите части (входове, коридори, рецепции, кафе-зони, фоайета, сервизни помещения, стълбища и др).
 • Всички курсисти и посетители пребивават в общите части с лични предпазни средства, покриващи устата и носа (маска или шлем)
 • Достъп до административните помещения (офиси):
 • Офисите се посещават по единично при спазване на физическа дистанция между посетителя и служителя.
 • Родители и/или придружители изчакват обучаемите лица след края на учебните     часове извън учебните бази.
 • Родителските срещи се преустановяват. Информация от организационен и учебен характер се предоставя индивидуално на предварително уговорена среща, по имейл или телефон.
 1. Мерки за почистване, дезинфекция и проветряване:
 • За нуждите на всички посетители на входа в учебните бази са осигурени дезинфектанти за ръце.
 • След края на учебните занятия за всяка група учебните зали се почистват с дезинфекциращи препарати и се проветряват.
 • Общите помещения, включително санитарните възли се почистват и дезинфектират периодично в рамките на деня.

Всички мерки подлежат на актуализация при промяна на общите мерки и правила, произтичащи от обявяване, запазване или отмяна на противоепидемична обстановка или извънредно положение в национален или регионален мащаб.

© 2023 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.
Изпратете съобщение
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.